Công ty cổ phần Đa Minh

Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
G
iám đốc: Đặng Văn Hải
Di động: 0963130247
Website: www.daminh.com.vn
Email: support@daminh.com.vn
ĐT: (028)62 747 999
Fax: (028)62 936 369
      

Họ tên (*)
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Email (*)
Lời nhắn (*)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn