Bảng tương tác Panasonic - Model  UB 5825

Bảng tương tác Panasonic - Model UB 5825

Bảng tương tác Panaboard - Model UB 8325

Bảng tương tác Panaboard - Model UB 8325

38.975.000 VND
 
47.530.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn