Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Dạy và Học Đa Phương Thức - ActivExpression 32

Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Dạy và Học Đa Phương Thức - ActivExpression 32 (Hết hàng)

Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất lượng Dạy và Học - ActiVote 32

Hệ Thống Kiểm Tra Đánh Giá Chất lượng Dạy và Học - ActiVote 32khuyến mại

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PROEXT

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PROEXT (Hết hàng)

72.000.000 VND
 
55.900.000 VND
 
250.000.000 VND
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PRO

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PRO (Hết hàng)

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 95" - Model AB395PRO

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 95" - Model AB395PRO (Hết hàng)

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3PRM30

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3PRM30 (Hết hàng)

76.600.000 VND
 
75.600.000 VND
 
89.000.000 VND
 
Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 87" - Model AB387PRO

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 87" - Model AB387PRO (Hết hàng)

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 64" - Model AB164AC3

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 64" - Model AB164AC3 (Hết hàng)khuyến mại

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3 (Hết hàng)

63.900.000 VND
 
38.800.000 VND
 
48.000.000 VND
 
Bảng tương tác Hitachi-starboard-fx-77gii

Bảng tương tác Hitachi-starboard-fx-77gii

Bảng tương tác Hitachi Starboard-fx-77-trio

Bảng tương tác Hitachi Starboard-fx-77-trio

Bảng tương tác Hitachi Starboard fx-trio-88w

Bảng tương tác Hitachi Starboard fx-trio-88w

49.300.000 VND
 
70.160.000 VND
 
87.230.000 VND
 
Bảng tương tác Smart Board SBD685ix

Bảng tương tác Smart Board SBD685ix

Bảng tương tác Smart Board SB685ix

Bảng tương tác Smart Board SB685ix

Bảng tương tác IQBoard 120Inch

Bảng tương tác IQBoard 120Inch

195.279.000 VND
 
198.132.000 VND
 
Liên Hệ
 
Bảng tương tác IQ Board-80 Inch

Bảng tương tác IQ Board-80 Inch

Bảng tương tác IQ Board-50 Inch

Bảng tương tác IQ Board-50 Inch

Bảng tương tác IPBoard JL 8500FU

Bảng tương tác IPBoard JL 8500FU

36.000.000 VND
 
Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
2 » ( 2 ) Di chuyển đến trang
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn