Bảng tương tác IQBoard 120Inch

Bảng tương tác IQBoard 120Inch

Bảng tương tác IQ Board-80 Inch

Bảng tương tác IQ Board-80 Inch

Bảng tương tác IQ Board-50 Inch

Bảng tương tác IQ Board-50 Inch

Liên Hệ
 
36.000.000 VND
 
Liên Hệ
 
Bảng tương tác IPBoard JL 8500FU

Bảng tương tác IPBoard JL 8500FU

Liên Hệ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn