Phần mềm soạn thảo bài giảng ViewCreation

Phần mềm soạn thảo bài giảng ViewCreation

Màn hình tương tác Viewtouch 98 inch (bao gồm phần mềm)

Màn hình tương tác Viewtouch 98 inch (bao gồm phần mềm)mới

Màn hình tương tác Viewtouch 86 inch (bao gồm phần mềm)

Màn hình tương tác Viewtouch 86 inch (bao gồm phần mềm)mới

Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
Màn hình tương tác Viewtouch 75 inch

Màn hình tương tác Viewtouch 75 inchmới

Màn hình tương tác Viewtouch 65 inch (bao gồm phần mềm)

Màn hình tương tác Viewtouch 65 inch (bao gồm phần mềm)mới

99.000.000 VND
 
Liên Hệ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn