Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 64" - Model AB164AC3

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 64" - Model AB164AC3 (Hết hàng)khuyến mại

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 78" - Model AB178AC3 (Hết hàng)

38.800.000 VND
 
48.000.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn