Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PRO

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Đa Chạm Activboard 87" - Model AB587PRO (Hết hàng)

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 87" - Model AB387PRO

Hệ Thống Bảng Dạy Học Tương Tác Activboard 87" - Model AB387PRO (Hết hàng)

76.600.000 VND
 
63.900.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn