Máy chiếu vật thể SamSung UF 80ST

Máy chiếu vật thể SamSung UF 80STmới

Máy chiếu vật thể SamSung SVP-5300

Máy chiếu vật thể SamSung SVP-5300

Máy chiếu vật thể SamSung SDP 950STP

Máy chiếu vật thể SamSung SDP 950STPmới

23.490.000 VND
 
12.600.000 VND
 
27.069.000 VND
 
Máy chiếu vật thể Samsung SDP 950 DXA

Máy chiếu vật thể Samsung SDP 950 DXAmới

Máy chiếu vật thể SamSung SDP 850 DX

Máy chiếu vật thể SamSung SDP 850 DXmới

Máy chiếu vật thể Julong JL-A22DFP

Máy chiếu vật thể Julong JL-A22DFPmới

303.324.000 VND
 
27.069.000 VND
 
20.000.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn