Máy Fax KX-MB2030

Máy Fax KX-MB2030mới

Máy Fax KX-MB2025

Máy Fax KX-MB2025mới

Máy Fax KX-MB2010

Máy Fax KX-MB2010mới

5.934.000 VND
 
5.423.000 VND
 
Liên Hệ
 
Máy Fax KX-MB1530

Máy Fax KX-MB1530mới

Máy Fax KX-MB262

Máy Fax KX-MB262

Máy Fax KX-FLM672

Máy Fax KX-FLM672mới

Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
6.700.000 VND
 
Máy Fax KX-FLM662

Máy Fax KX-FLM662mới

Máy Fax KX-FLB882

Máy Fax KX-FLB882mới

Máy Fax KX-FLB812

Máy Fax KX-FLB812mới

7.690.000 VND
 
9.150.000 VND
 
Liên Hệ
 
Máy Fax KX-FL612

Máy Fax KX-FL612mới

Máy Fax KX-FL542

Máy Fax KX-FL542mới

5.275.000 VND
 
5.980.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn