Màn hình chuyên dụng - Model PLCD42HD

Màn hình chuyên dụng - Model PLCD42HDmới

Màn hình chuyên dụng - Model PLCD20P

Màn hình chuyên dụng - Model PLCD20Pmới

Màn hình chuyên dụng - Model PLCD15V

Màn hình chuyên dụng - Model PLCD15Vmới

Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
Liên Hệ
 

Màn hình chuyên dụng - Model PLC24HD

Màn hình chuyên dụng - Model PLC8C

Màn hình chuyên dụng - Model PLC8Cmới

Liên Hệ
 
Liên Hệ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn