Bảng tương tác Smart Board SBD685ix

Bảng tương tác Smart Board SBD685ix

Bảng tương tác Smart Board SB685ix

Bảng tương tác Smart Board SB685ix

195.279.000 VND
 
198.132.000 VND
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA MINH
DA MINH CORPORATION

     Địa chỉ: 440-442 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
      ĐT: (84 28)62 747 999 | Fax: (84 28)62 936 369
   Email: support@daminh.com.vn | Website: www.daminh.com.vn